Jablonkay Mária

Háttér

Kedves Solymári Rádióhallgatók!

Jablonkay Mária ny. pedagógus -kulturális menedzser, országjárásvezető vagyok, Édesapám szellemi örökségének továbbvitelére a faluközösség felkérésére 20 évig vezettem a solymári Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjteményt. Mind helyben tanító nagyszüleimtől, mind pedagógus szüleimtől kaptam örökségül a kódot, amely meghatározta pedagógiai munkámat, amelyben a humanitás-moralitás-szakmaiság mellett mindig meghatározó volt a hazaszeretetre nevelés. Globalizálódó világunkban egyre nő a veszély, ami az identitásvesztést eredményezheti! Már évtizedekkel ezelőtt vezettem a gyermekek számára a település kincseinek megismerésére a honismereti szakkört, vittem őket országjáró, a hazát megismertető kirándulásokra, a honismeret tantárgy tanításába magától értetődően építettem be a Solymár értékeit ismertető órákat. Gyűjteményvezetőként tartottam a több, mint 1200 múzeumi órát a lokális értékek megismertetésére, mert meggyőződésem, hogy a felnövekvő generációknak, és nekünk felnőtteknek is minél többet kell tudnunk arról a településről ahol élünk, annak földrajzi -természeti környezetével, múltjával, tárgyi és szellemi kincseivel, szokásrendjével együtt. Így kötődünk hozzá, így válunk a közösség értékes tagjaivá, és tartjuk fontosnak, hogy tegyünk is érte lehetőségeinkhez mérten. Ezzel is meghatározva-kifejezve tehát a helyi értékek fontosságát, megjelenítve a cselekvő lokálpatriotizmust. Ez tart meg egy közösséget, ez véd meg a globálisan terjedő értékvesztéstől. Az archív felvételekben az egykor a Helytörténeti Társaság előadásain elhangzott témákat keresheti és hallgathatja meg az érdeklődő. Családi dokumentumainkban több olyan értéket találtam, vers, ünnepi beszéd, vagy naplórészlet, pedagógiai írás formájában, amelyek egy korszak értelmiségi gondolkodásmódját tükrözik, fontos történelmi eseményeket rögzítenek, és így válhatnak a rádió adásain keresztül közkinccsé. Kedves Rádióhallgatók ! Ajánlom tehát szíves figyelmükbe ezeket a hanganyagokba foglalt történeteket, múltunkba, elődeink életébe nyerhetnek általuk bepillantást. Értékmentő-közvetítő munkámat a Helytörténeti Társaság elnökeként elkötelezetten végzem. Meghatározó volt ez a 2000-ben megfogalmazott vendégkönyvi bejegyzés, amely összefoglalója mindannak amit leírtam: Daragics Éva tanárnő gondolatával: „A múlt örökségének ereje nélkül nem válhatunk a jövő erősségévé.”

MÁRIA MŰSORAI:

KINCSEK SOLYMÁRRÓL

HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Rate it

Szerkesztő-műsorvezető

0%