“Dolgozatomban figyelmemet főleg a német telepesek bejövetelére, berendezkedésére irányítottam, mely által a falu mai jellege kialakult.”

BEVEZETŐ

A SZERB SOLYMÁR

A NÉMET TELEPESEK MEGJELENÉSE AZ 1712-1716-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN

A FALU NÉPESSÉGI VISZONYAI AZ 1730-AS ÉVEK KÖRNYÉKÉN

SOLYMÁR AZ 1770. ÉVI URBÁRIUM ELŐTT

SOLYMÁR 1770. ÉVI URBÁRIUMA

SOLYMÁR TÖRTÉNETE 1770-TŐL 1848-IG, A SZABADSÁGHARC KEZDETÉIG