Felolvassa: Farkas Mariann óvónő, a Helytörténeti Társaság tagja. “Községünk elöljárósága 1890. első felében nyújtott be kérvényt az Országos Magyar Iskolaegyesülethez kisdedóvoda létesítése iránt… Az Országos Magyar Iskolaegyesület kilenc esztendeig, 1891-től 1900 -ig tartotta fönn Solymáron az óvodát… Az első solymári óvónő Stich Gyuláné Mózes Ida volt.”

“Dolgozatomban figyelmemet főleg a német telepesek bejövetelére, berendezkedésére irányítottam, mely által a falu mai jellege kialakult.”

BEVEZETŐ

A SZERB SOLYMÁR

A NÉMET TELEPESEK MEGJELENÉSE AZ 1712-1716-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN

A FALU NÉPESSÉGI VISZONYAI AZ 1730-AS ÉVEK KÖRNYÉKÉN

SOLYMÁR AZ 1770. ÉVI URBÁRIUM ELŐTT

SOLYMÁR 1770. ÉVI URBÁRIUMA

SOLYMÁR TÖRTÉNETE 1770-TŐL 1848-IG, A SZABADSÁGHARC KEZDETÉIG

A solymári Helytörténeti Társaság tagjainak és támogatóinak több évtizedes kutatómunkája eredményeképpen születtek meg azok a füzetek, amelyeket a Helytörténeti Alapítvány 2002-ben kötetként is megjelentetett. Ezeket és egyéb tanulmányokat többségében a szerzők olvassák fel most induló sorozatunkban. Hogy milyen témákat dolgoztak fel és kik lesznek az előadók, azt Jablonkay Mária, a Helytörténeti Társaság elnöke mondta el rádiónknak.